การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
25 3.ตารางขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่.jpg 250
26 2.ตารางขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่.jpg 214
27 แนวปฏิบัติ 10 ข้อตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.jpg 240
28 สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง.pdf 324
29 คู่มือการทดสอบด้วยระบบ E- Testing .pdf 801
30 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน.pdf 925
31 การบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำอุ่น.pdf 829
32 รายงานผลการศึกษาด้วยตนเอง เรื่อง ช่างเชื่อมแม๊ก (เหล็กหนารอยตัวที).pdf 755
33 รายงานผลการฝึกอบรมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มงานเชื่อม.pdf 814
34 คู่มือการซ่อมบำรุงรักษาสว่านไฟฟ้า (สุรศักดิ์ แก้วอินทร์).pdf 846
35 การเขียนวัตถุประสงค์ (นวิมล วงศ์กุลวิจิตร).pdf 1143
36 คู่มือการออกสมุดประจำตัว (เอกกมล อาจแก้ว).pdf 727