การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
13 ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ.jpg 233
14 การประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดในการตรวจสอบ -(รชต ศรปัญญา).pdf 312
15 การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการรายงานผลการประเมินความรู้ความสามารถ (เอกมล อาจแก้ว).pdf 504
16 การตัดต่อวีดิโอบนมือถือง่ายๆ ด้วย App TikTok-นฤมล.pdf 409
17 เทคนิคการถ่ายภาพและการประชาสัมพันธ์งานผ่าน SMART PHONE-ชยาภัสร์.pdf 419
18 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการสนพ.เลย.pdf 250
19 1.ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่.jpg 179
20 คู่มือปฏิบัติงานการรับรองหลักสูตร.pdf 701
21 7.ขั้นตอนการสมัครขอเข้าใช้งานระบบ.jpg 198
22 6.ขั้นตอนการสมัครขอเข้าใช้งานระบบ.jpg 209
23 5.ผังขั้นตอนผู้รับบริการงานขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย.png 178
24 4.ตารางขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่.jpg 186