การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
13 ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ.jpg 251
14 การประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดในการตรวจสอบ -(รชต ศรปัญญา).pdf 357
15 การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการรายงานผลการประเมินความรู้ความสามารถ (เอกมล อาจแก้ว).pdf 528
16 การตัดต่อวีดิโอบนมือถือง่ายๆ ด้วย App TikTok-นฤมล.pdf 445
17 เทคนิคการถ่ายภาพและการประชาสัมพันธ์งานผ่าน SMART PHONE-ชยาภัสร์.pdf 447
18 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการสนพ.เลย.pdf 267
19 1.ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่.jpg 194
20 คู่มือปฏิบัติงานการรับรองหลักสูตร.pdf 733
21 7.ขั้นตอนการสมัครขอเข้าใช้งานระบบ.jpg 214
22 6.ขั้นตอนการสมัครขอเข้าใช้งานระบบ.jpg 225
23 5.ผังขั้นตอนผู้รับบริการงานขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย.png 193
24 4.ตารางขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่.jpg 199