การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สพร.15 อยุธยา เปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

29 ก.ย. 2566

สพร.15 อยุธยา นำผลิตภัณฑ์ของตลาดโก้งโค้ง ร่วมรายการ “NBT มีคำตอบ”

22 ก.ย. 2566 7

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต ผู้อำนวยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา ต้อนรับนายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมและคณะ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

20 ก.ย. 2566 12

สพร.15 อย. มอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แก่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

22 ส.ค. 2566 36

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา PLC พร้อมอุปกรณ์/โปรแกรมประมวลผล ครบชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 ธ.ค. 2563 684

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาดอาคารสถานที่ ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม และงานบริการขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือน มกราคม - กันยายน ๒๕๖๔)

15 ธ.ค. 2563 659

ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาดอาคารสถานที่ ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม และงานบริการขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือน มกราคม - กันยายน ๒๕๖๔)

2 ธ.ค. 2563 660

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2)

2 ธ.ค. 2563 630

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

25 พ.ย. 2563 533

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา PLC พร้อมอุปกรณ์/โปรแกรมประมวลผล ครบชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 พ.ย. 2563 565

ประกาศขายทอดตลาด

10 ก.ค. 2563 735

ประกาศเชิญชวนงานจ้างเหมาบริการฯ (พ.ค. - ก.ย. 63)

14 เม.ย. 2563 721

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการฯ งปม. 2563 (พ.ค. - ก.ย. 63)

14 เม.ย. 2563 788

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

14 เม.ย. 2563 654

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: DSD Online Training

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: 13 กันยายน 2564 การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการประกอบอาหาร

บริการประชาชนและสถานประกอบการ