การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 21/12/2564
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20/05/2564
ผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี2559 เดือนเมษายน 25/04/2559