การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

รูป ชื่อ-นามสุกล อีเมล หลักสูตรที่จบ ดูเพิ่มเติม
นายชัยพฤกษ์ - บุญพึ่ง -- ช่างเครื่องปรับอากาศ
นายวิเชียร - ทากาศ takas.wt@gmail.com ศิษย์เก่าสถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานในหลักสูตรเตรียมเข้าทางาน/ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่าง เครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก รุ่นที่ ......1......... พ.ศ. 2553............