การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์  0​ 3536 0631 -​ 5 

เบอร์โทรสาร  0​ 3536 0631​ -​ 5 ต่อ​ 111

E-mail :   ayutthaya_dsd@yahoo.com

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา

 เลขที่ 59/2  หมู่ 4  ตำบลบางระกำ  อำเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

แผนที่ สพร. 15 อย. 

 

 

  ข้อมูลติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์

ติดต่อเรา