การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานการฝึก 3 สาขาอาชีพ

22 ก.ค. 2564 183

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาฯ ประจำเดือนมกราคม 2564

22 ก.พ. 2564 214

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาฯ ประจำเดือนธันวาคม 2563

27 ม.ค. 2564 219

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)

27 ม.ค. 2564 221

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์ ขนาด 12 ที่นั่ง

18 พ.ย. 2563 246

ประกาศสอบราคา จัดซื้อวัสดุฝึกหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

2 ก.พ. 2560 887

รายการจัดซื้อ ประจำเดือน เมษายน - กันยายน 2559

12 ก.ย. 2559 995

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.-ก.ย.58

27 พ.ย. 2558 1,020

รายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน - กันยายน 2558

21 ก.ย. 2558 827

ปฏิทินกิจกรรม

/// end if

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: สัมภาษณ์ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ตรวจติดตามผลการดำเนินงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

บริการประชาชนและสถานประกอบการ