การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567

9 ก.พ. 2567

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566

10 ม.ค. 2567

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566

7 พ.ย. 2566

ประกาศผลทดสอบมาตรฐานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

30 ต.ค. 2566

ประกาศรายชื่่่อผู้เข้าทดสอบมาตรฐาน สาขาช่างไฟฟ้าภายนในอาคาร

27 ต.ค. 2566

ประกาศรายชื่่่อผู้สมัครเข้าฝึกอบรมสาขาช่างไฟฟ้าภายนในอาคาร

27 ต.ค. 2566

ประกาศรายชื่่่อผู้สมัครเข้าฝึกอบรมสาขาช่างไฟฟ้าภายนในอาคาร

27 ต.ค. 2566

ประกาศรับรายชื่่อผู้สมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

20 ต.ค. 2566

ประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า

18 ต.ค. 2566