การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก

30 มี.ค. 2566

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)

9 มี.ค. 2566

เปิดฝึกอบรมการบริหารและดูแลเว็บไซต์ (Administrator Web Master)

8 มี.ค. 2566

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565

25 ม.ค. 2566

สพร.11 เปิดยกระดับฝีมือรองรับการจ่ายค่าจ้าง สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

11 ม.ค. 2566

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ

10 ม.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์รับสมัครฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะยกระดับฝีมือแรงงานช่างเชื่อมสู่มาตรฐานสากล

6 ม.ค. 2566

รับสมัครบุคคลทั่วไปทดสอบมาฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ปีงบ 66 ระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค.66

6 ม.ค. 2566

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

27 ธ.ค. 2565