การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 11/08/2564
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 22/07/2564
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 24/06/2564
ผลการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2558 17/03/2559