การแสดงผล

+
-

แผนที่ตั้งหน่วยงาน

     สถาบันพัฒนาฝีมือแรงาน 11 สุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน จัดตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรีในปี 2532 ตั้งอยู่เลขที่ 433 หมู่ 5 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี บนพื้นที่ดิน ที่ได้รับมอบจากนิคมขุนทะเล กรม ประชาสงเคราะห์ ประมาณ 70 ไร่ และเปิดดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2536