การแสดงผล

+
-

ปฏิทินกิจกรรม

/// end if

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ประชาสัมพันธ์ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน(ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี)

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: 2 มีนาคม 2564 (วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ)

บริการประชาชนและสถานประกอบการ