การแสดงผล

+
-

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่มหรือบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ รองรับการท่องเที่ยว

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหน่วยงาน โครงการปลูกต้นไม้และกิจกรรม 5

บริการประชาชนและสถานประกอบการ