การแสดงผล

+
-

คู่มือการให้บริการประชาชน

คู่มือการให้บริการประชาชน ขั้นตอนการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ :: 51_File_คู่มือการให้บริการประชาชน ขั้นตอนการประเมินความรู้ความสามารถฯ_29032564094828_.pdf ดาวน์โหลด