การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาศักยภาพแรงงานด้านการท่องเที่ยว

29 ม.ค. 2567

ฝึกอบรมหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร

29 ม.ค. 2567

ฝึกอบรมช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร

18 ม.ค. 2567

เยี่ยมชม สร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่ผู้รับการฝึก

18 ม.ค. 2567

ฝึกอบรมวิชาชีพเสริม ให้แก่ผู้สูงอายุ

18 ม.ค. 2567

ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ผู้สูงวัย ใจเกินร้อย

15 ม.ค. 2567

โครงการ ตรวจเช็คให้ฟรี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจทุกเส้นทาง พ.ศ. 2567

29 ธ.ค. 2566

ฝึกอบรม ช่างทาสีอาคาร ให้แก่ผู้สูงอายุ

29 ธ.ค. 2566

พิธีมอบป้ายสนับสนุนฝ้าเพดาน - ผนังยิปซัม

23 ธ.ค. 2566