การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกหน่วยให้บริการ ภายใต้โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

23 มิ.ย. 2565

ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ

19 มิ.ย. 2565

ออกหน่วยให้บริการโครงการ "เทศบาลคลองขุด ขับขี่ปลอดภัย"

13 มิ.ย. 2565

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

3 มิ.ย. 2565

ฝึกอบรมลูกจ้างโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2565

1 มิ.ย. 2565

ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

28 พ.ค. 2565

สนพ.สตูล ร่วมจัดนิทรรศการ "งานประจำปีและงานกาชาด วิถีใหม่ เที่ยวสบาย สไตล์ สตูล 2565"

28 พ.ค. 2565

ฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รุ่นที่ 1/2565 (ครั้งที่ 5)

25 พ.ค. 2565

กิจกรรมปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

24 พ.ค. 2565