การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
รายงานเบิกจ่ายเงินกองทุนเดือนมิถุนายน 2567 08/07/2567
รายงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณเดือนมิถุนายน 2567 08/07/2567
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2567 08/07/2567
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน มิถุนายน 2567 02/07/2567
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน พฤษภาคม 2567 04/06/2567
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2567 14/05/2567
รายงานเบิกจ่ายเงินกองทุนเดือนเมษายน 2567 14/05/2567
รายงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณเดือนเมษายน 2567 14/05/2567
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน เมษายน 2567 09/05/2567
รายงานเบิกจ่ายเงินกองทุนเดือนมีนาคม 2567 11/04/2567
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2567 11/04/2567
รายงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณเดือนมีนาคม 2567 11/04/2567