การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน สิงหาคม 2566 13/09/2566
รายงานเบิกจ่ายเงินกองทุนเดือนสิงหาคม 2566 12/09/2566
รายงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณเดือนสิงหาคม 2566 12/09/2566
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน กรกฎาคม 2566 17/08/2566
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2566 08/08/2566
รายงานเบิกจ่ายเงินกองทุนฯเดือนกรกฎาคม 2566 08/08/2566
รายงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณเดือนกรกฎาคม 2566 08/08/2566
รายงานเบิกจ่ายเงินกองทุนฯเดือนมิถุนายน 2566 17/07/2566
รายงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณเดือนมิถุนายน 2566 17/07/2566
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566 17/07/2566
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน มิถุนายน 2566 05/07/2566
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2566 12/06/2566