การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ เดือนเมษายน 2566 11/05/2566
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเดือนเมษายน 2566 11/05/2566
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566 11/05/2566
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน เมษายน 2566 09/05/2566
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน มีนาคม 2566 25/04/2566
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2566 10/04/2566
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ เดือนมีนาคม 2566 10/04/2566
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเดือนมีนาคม 2566 10/04/2566
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนเดือนกุมภาพันธ์ 2566 10/03/2566
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2566 10/03/2566
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 10/03/2566
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2566 01/03/2566