การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
25 5_File_2การให้ความเห็นชอบการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ฝึกเอง_15122559195148_.doc 470
26 5_File_1การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ฝึกเองหรือจัดจ้างฝึก_15122559195148_.doc 678
27 19การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.pdf 699
28 18การขอใบแทนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา.pdf 656
29 5_File_17การขอรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ_16122559161716_.doc 313
30 5_File_16การขอรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรอาชีพ_16122559161716_.doc 494
31 5_File_15การขอใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหรือบัตรประจำตัวผู้ประเมิน_16122559161716_.doc 710
32 14การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน.pdf 731
33 13การขอใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.pdf 553
34 12การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.pdf 432
35 11การขอมีสมุดประจำตัว.pdf 660
36 7 การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ_15122558100257_.doc 563