การแสดงผล

+
-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ สาขา รุ่นที่ วันทดสอบ หน่วยงาน
1 ISO 9606-1 111 P BW FM1 5 28 ก.ย. 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร