การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
13 ประกาศ ค่าจ้างมาตรฐานฝีมือ ฉบับที่ 5.pdf 820
14 ตารางสรุปอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 55 สาขา ฉบับที่ 5.pdf 915
15 1การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ฝึกเองหรือจัดจ้างฝึก.pdf 1412
16 001.pdf 983
17 สาระน่ารู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.docx 1883
18 ราชกิจจานุเบกษา.pdf 469
19 6 การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน สถานทดสอบฝีมือคนหางาน_15122558100257_.doc 465
20 คำนำคู่มือประชาชน.pdf 466
21 5_Images_cover_16122559161716_.jpg 295
22 5_File_5การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักร_15122559195148_ (1).doc 355
23 5_File_4การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน_15122559195148_.doc 656
24 5_File_3การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ลูกจ้างไปฝึกภายนอก_15122559195148_.doc 343