การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 42/2566 สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

8 มิ.ย. 2566

ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 41/2566 สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

6 มิ.ย. 2566 10

มอบวุฒิบัตรฝึกอบรมอาชีพเสริม หลักสูตรผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ

31 พ.ค. 2566 9

รอง ผวจ.สมุทร ปราการ ให้เกียรติเยี่ยมชม และให้กำลังใจ ผู้รับการฝึก กลุ่มเป้าหมายเฉพาะฯ โดย สพร.1 สมุทรปราการ

29 พ.ค. 2566 12

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 3

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: รางวัลประกันคุณภาพดีเด่นปี 2565

บริการประชาชนและสถานประกอบการ