การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 เทคนิคการสอนงานและเป็นหัวหน้างาน 30 ปกติ 4 ธันวาคม 2564 26 ธันวาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
2 การซ่อมรถจักรยานยนต์หัวฉีดควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 30 ปกติ 12 ธันวาคม 2564 16 มกราคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
3 การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 18 ธันวาคม 2564 26 ธันวาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
4 เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย(ระดับสูง) 30 ปกติ 18 ธันวาคม 2564 26 ธันวาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
5 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 2 30 ปกติ 1 มกราคม 2565 31 มกราคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
6 การใช้โปรแกรม Solidworks ช่วยในการออกแบบ 30 ปกติ 1 มกราคม 2565 31 มกราคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
7 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ออนไลน์ 8 มกราคม 2565 16 มกราคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เต็ม
8 การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ 30 ปกติ 9 มกราคม 2565 6 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
9 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ระบบไฮบริด 30 ปกติ 9 มกราคม 2565 6 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
10 พื้นฐานการออกแบบระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 4.0 30 ออนไลน์ 23 มกราคม 2565 30 มกราคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
11 การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน 30 ออนไลน์ 31 มกราคม 2565 4 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
12 เทคนิคการสอนงานและเป็นหัวหน้างาน 30 ปกติ 5 กุมภาพันธ์ 2565 13 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
13 เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย(ระดับสูง) 30 ปกติ 5 กุมภาพันธ์ 2565 13 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
14 การใช้โปรแกรมจำลองการทำงานระบบควบคุมอัตโนมัติด้วยโปรแกรม Factory I/O 30 ออนไลน์ 19 กุมภาพันธ์ 2565 27 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
15 การใช้งาน Internet of Things (IoT) ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 5 มีนาคม 2565 13 มีนาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
16 ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 2 30 ปกติ 6 มีนาคม 2565 3 เมษายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
17 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (เครื่องกัด) ระดับ 2 30 ปกติ 1 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร