การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2566

7 ส.ค. 2566 15

งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2566

19 ก.ค. 2566 19

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566

4 ก.ค. 2566 29

เผยงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566 และเดือน พฤษภาคม 2566

20 มิ.ย. 2566 30

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566

12 มิ.ย. 2566 38

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566

12 มิ.ย. 2566 36

เผยงบทดลองเดือน มีนาคม 2566

19 เม.ย. 2566 57

เผยงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

19 เม.ย. 2566 50

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2566

10 เม.ย. 2566 57

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1

9 เม.ย. 2566 54

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับผู้ประกอบการ/ภาคธุรกิจ

บริการประชาชนและสถานประกอบการ