การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

เผยงบทดลอง ธันวาคม 2566

23 ม.ค. 2567 22

เผยงบทดลอง พฤศจิกายน 2566

23 ม.ค. 2567 11

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566

4 ม.ค. 2567 59

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

4 ม.ค. 2567 51

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566

4 ม.ค. 2567 52

รายงานสรุปประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1

4 ม.ค. 2567 55

เผยงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2566

14 พ.ย. 2566 32

เผยงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566

19 ต.ค. 2566 95

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 (แบบ สขร.1)

6 ต.ค. 2566 59

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2566

7 ส.ค. 2566 87

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับผู้ประกอบการ/ภาคธุรกิจ

บริการประชาชนและสถานประกอบการ