การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง ร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

13 ก.ย. 2565

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมกิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

8 เม.ย. 2565

มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

24 มี.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 ครั้งที่1/2565 สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ1

17 มี.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง ดำเนินการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ครั้งที่ 2

14 มี.ค. 2565

สนพ.ระนอง ดำเนินการเข้าให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ครั้งที่ 1

10 ก.พ. 2565

นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง มอบเครื่องมือสำหรับการประกอบอาชีพ

10 พ.ย. 2564

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ประจำไตรมาส 4-64

3 พ.ย. 2564

สนพ.ระนอง รับสมัครคัดเลือกสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

20 ต.ค. 2564