การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เปิดรับสมัครฟรี หลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ

7 พ.ย. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เปิดรับสมัครพนักงานในสถานประกอบกิจการ ตามมาตรา 33 เข้าอบรมเพื่อเตรียมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ 1

3 พ.ย. 2566 14

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมลงพื้นที่พบครอบครัวแรงงานไทยในอิสราเอล

12 ต.ค. 2566 23

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นวิทยากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

2 ต.ค. 2566 37

ข่าวประกวดราคา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

9 ต.ค. 2566 18

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1 ก.ย. 2566 44

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

1 ก.ย. 2565 268

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

5 ก.ย. 2564 597

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

2 เม.ย. 2564 683

ศพจ.พัทลุง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560

16 ก.ย. 2559 1,257

ศพจ.พัทลุง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560

16 ก.ย. 2559 1,218

ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย รักษาความสะอาด ดูแลรักาาสนามหญ้าสวนหย่อม พนักงานขับรถยนต์ และผู้ควบคุมงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

15 ก.ย. 2558 1,375

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: การรับรองความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพไฟฟ้าภายในอาคารฯ

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

บริการประชาชนและสถานประกอบการ