การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

17 พ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง รับสมัครฝึกอบรมสาขาภาษาจีนกลางเพื่อการบริการในโรงแรม ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง

16 มี.ค. 2565

มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

16 มี.ค. 2565

รับสมัครฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

16 มี.ค. 2565

โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2565

15 มี.ค. 2565

2 มีนาคม 2565 วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

15 มี.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุงประชุมจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 – 2570

11 ก.พ. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง รับมอบผลิตภัณฑ์สำหรับงานพ่นสีรถยนต์

11 ก.พ. 2565

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

14 ม.ค. 2565