การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เปิดรับสมัครฟรี หลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ

7 พ.ย. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เปิดรับสมัครพนักงานในสถานประกอบกิจการ ตามมาตรา 33 เข้าอบรมเพื่อเตรียมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ 1

3 พ.ย. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมลงพื้นที่พบครอบครัวแรงงานไทยในอิสราเอล

12 ต.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นวิทยากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

2 ต.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุงร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)

28 ก.ย. 2566

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เรื่องแผนการประเมินความรู้ความสามารถ

19 ก.ย. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ร่วมลงพื้นที่คณะทำงานตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้น และแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันสมควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์

30 ส.ค. 2566

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร "Basic Network สำหรับมือใหม่สาย IT

30 ส.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 3

30 ส.ค. 2566