การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

1 มิ.ย. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เปิดรับสมัครฝึกอบรมฟรี

2 ก.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เปิดรับสมัครฝึกอบรมฟรี

2 ก.ย. 2565

นวัตกรรม (Innovation) ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ

21 มิ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เปิดรับสมัครเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

14 มิ.ย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

17 พ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง รับสมัครฝึกอบรมสาขาภาษาจีนกลางเพื่อการบริการในโรงแรม ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง

16 มี.ค. 2565

มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

16 มี.ค. 2565

รับสมัครฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

16 มี.ค. 2565