การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

24 พ.ค. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง รับสมัครฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุกิจ หลักสูตร บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง

24 พ.ค. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง รับสมัครฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุกิจ หลักสูตร การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ (30 ชั่วโมง)

24 พ.ค. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง รับสมัครฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุกิจ หลักสูตร การบริหารจัดการ ด้านการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ (30 ชั่วโมง)

24 พ.ค. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์

18 มี.ค. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร พนักงานเติมน้ำมันในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (หน้าลาน) 18 ชม.

22 ก.พ. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ วารสาร DSD e-book เล่ม 54

5 ก.พ. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ

23 ม.ค. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร บาริสต้ามืออาชีพ

22 ม.ค. 2567