การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

6 ม.ค. 2565 6

เผยแพร่การจัดซือจัดจ้าง

19 ต.ค. 2564 59

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2563 จำนวน 99 รายการ

23 ก.ย. 2564 97

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน งานทำความสะอาดอาคารและสถานที่ งานบำรุงรักษาพันธ์ไม้ สวนหย่อม สนามหญ้าและสระน้ำ และงานบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการส่วนกลาง

17 ก.ย. 2564 82

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องทำมาหากิน)

24 ส.ค. 2564 100

ประกาศ จัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก

11 ส.ค. 2564 156

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก(ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 8 รุ่น 4 สาขา

18 ส.ค. 2563 311

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2562 จำนวน 192 รายการ

6 ส.ค. 2563 344

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก(ชุดเครื่องมือทำมาหากิน)

29 เม.ย. 2563 358

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

3 เม.ย. 2563 410

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: รายการ “เกาะติด COVID-19” ช่วง “พลังชาวนรา รับมือ COVID-19”

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2564

บริการประชาชนและสถานประกอบการ