การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2563 จำนวน 99 รายการ

23 ก.ย. 2564

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน งานทำความสะอาดอาคารและสถานที่ งานบำรุงรักษาพันธ์ไม้ สวนหย่อม สนามหญ้าและสระน้ำ และงานบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการส่วนกลาง

17 ก.ย. 2564 18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องทำมาหากิน)

24 ส.ค. 2564 32

ประกาศ จัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก

11 ส.ค. 2564 85

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก(ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 8 รุ่น 4 สาขา

18 ส.ค. 2563 232

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2562 จำนวน 192 รายการ

6 ส.ค. 2563 276

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก(ชุดเครื่องมือทำมาหากิน)

29 เม.ย. 2563 290

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

3 เม.ย. 2563 337

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

18 ก.พ. 2563 278

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

7 ม.ค. 2563 277

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: รายการ “เกาะติด COVID-19” ช่วง “พลังชาวนรา รับมือ COVID-19”

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2564

บริการประชาชนและสถานประกอบการ