การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
งบทดลองเดือนธันวาคม 2566 10/01/2567
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2566 07/12/2566
งบทดลองเดือนตุลาคม 2566 10/11/2566
งบทดลองเดือนกันยายน 2566 01/11/2566
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2566 01/11/2566
งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2566 29/08/2566
งบทดลองเดือนมิถุนายน 2566 07/07/2566
งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2566 09/06/2566
งบทดลองเดือนเมษายน 2566 09/06/2566
งบทดลองเดือนมีนาคม 2566 09/06/2566
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2566 09/06/2566
งบทดลองเดือนมกราคม 2566 09/06/2566