การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2566 09/06/2566
งบทดลองเดือนเมษายน 2566 09/06/2566
งบทดลองเดือนมีนาคม 2566 09/06/2566
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2566 09/06/2566
งบทดลองเดือนมกราคม 2566 09/06/2566
งบทดลองเดือนธันวาคม 2565 09/06/2566
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2565 27/12/2565
งบทดลองเดือนตุลาคม 2565 04/11/2565
ผลการเบิกจ่าย เดือนกันยายน 2565 03/10/2565
งบทดลองเดือนกันยายน 2565 03/10/2565
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2565 01/09/2565
งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2565 05/08/2565