การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2565 27/12/2565
งบทดลองเดือนตุลาคม 2565 04/11/2565
ผลการเบิกจ่าย เดือนกันยายน 2565 03/10/2565
งบทดลองเดือนกันยายน 2565 03/10/2565
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2565 01/09/2565
งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2565 05/08/2565
งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2565 02/06/2565
ผลการเบิกจ่าย เดือนพฤษภาคม 2565 02/06/2565
งบทดลอง เดือนเมษายน 2565 05/05/2565
ผลการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2565 05/05/2565
งบทดลอง เดือนมีนาคม 2565 05/04/2565
ผลการเบิกจ่าย เดือนมีนาคม 2565 01/04/2565