การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชาวสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย

16 ก.พ. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงาน 25 ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส สพร 25 นราธิวาส ใส สะอาด 2567"

7 ก.พ. 2567

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน

5 ม.ค. 2567

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส นำทีมเจ้าหน้าที่ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ หลังน้ำลดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

4 ม.ค. 2567

สพร.25 นราธิวาส ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “วันพ่อแห่งชาติ” ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

14 ธ.ค. 2566

รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการจังหวัดนราธิวาส

9 มิ.ย. 2566

วารสาร DSD News ปีที่ 11 ฉบับที่ 50

8 ก.พ. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ร่วมในกิจกรรม Social Lab (ห้องปฏิบัติการทางสังคม) ของจังหวัดนราธิวาส

1 ธ.ค. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ร่วมกิจกรรม Kick off แผนการดูแลระบบการบำบัดรักษาฟื้นฟูยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส

1 ธ.ค. 2565