การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

รูป ชื่อ-นามสุกล อีเมล หลักสูตรที่จบ ดูเพิ่มเติม
นายอาซือมิง - หนิเน๊าะ - หลักสูตรฝึกเสริม สาขาช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ และหลักสูตรฝึกเสริม สาขาช่างพ่นสีในงานปิโตรเลียม
นายแวหมัด - บินแวอาลี - หลักสูตรฝึกเสริม สาขาช่างก่อสร้าง และหลักสูตรฝึกเสริม สาขาช่างพ่นสีในงานอุตสาหกรรม