การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
บริเวณศูนย์ราชการ เลขที่ 231 ม.8 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 0-7353-2128 - 30 โทรสาร 0-7353-2129
อีเมล์ : nwt.p@dsd.go.th,naradsd@hotmail.com  , Facebook: www.facebook.com/naradsd/
กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล  โทรศัพท์/โทรสาร 0-7353-2130
กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน โทรศัพท์ 0-7353-2129
กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน โทรศัพท์ 0-7353-2128
กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ โทรศัพท์ 0-7353-2131
ฝ่ายบริหารทั่วไป  โทรศัพท์/โทรสาร 0-7353-2129

ผู้ดูแลเว็บไซต์

         1.นายสนธยา  แก้วมาลัย  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ  

            e-mail : sontaya.ka@dsd.go.th

         2.นางสาววิชนี  คีรีธรรม    นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ

            e-mail : wichanee.krt@gmail.com

 

ติดต่อเรา