การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2567

7 ก.พ. 2567 9

วันที่ 15 มกราคม 2567 ผู้อำนวยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม (สพร. 41 นครพนม) ดำเนินการเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) หลักสูตรปูกระเบื้องเคลือบ จำนวน 30 ชั่วโมง โดยมีผู้เข้ารับการฝึก 20 คน ระหว่างวันที่ 15- 19 มกราคม 2567

15 ม.ค. 2567 16

วันที่ 14 มกราคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม (สพร.41 นครพนม) มอบกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ่ายค่าอาหารกลางวันผู้ผ่านการฝึกฯและปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) หลักสูตร การบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรสมัยใหม่

15 ม.ค. 2567 18

เชิญชวนสถานประกอบการร่วมตอบแบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์ การฝึกอบรมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์)

15 ม.ค. 2567 18

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 ม.ค. 2566 147

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566bidding)

12 ม.ค. 2566 1,505

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย

17 ต.ค. 2559 1,084

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารและสำนักงาน

17 ต.ค. 2559 1,092

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลสนามหญ้า

17 ต.ค. 2559 1,052

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560

15 ก.ย. 2559 1,088

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

4 ส.ค. 2559 872

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

25 มี.ค. 2559 705

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการขับยานพาหนะราชการ

13 ต.ค. 2557 840

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ

13 ต.ค. 2557 854

ปฏิทินกิจกรรม

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประเดิมลงพื้นที่นครพนม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและให้กำลังใจแก่แรงงานที่กลับจากอิสราเอล

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประเดิมลงพื้นที่นครพนม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและให้กำลังใจแก่แรงงานที่กลับจากอิสราเอล

บริการประชาชนและสถานประกอบการ