การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

14 มี.ค. 2566

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566

15 ก.พ. 2566

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565

18 ม.ค. 2566

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

18 ม.ค. 2566

ประกาศราชกิจจานุเบกษา มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

19 ธ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม ดำเนินการเปิดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

6 ธ.ค. 2565

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

17 พ.ย. 2565

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

17 พ.ย. 2565

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

17 พ.ย. 2565