การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม ดำเนินการเปิดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

6 ธ.ค. 2565

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

17 พ.ย. 2565

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

17 พ.ย. 2565

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

17 พ.ย. 2565

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

17 พ.ย. 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

16 พ.ย. 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

16 พ.ย. 2565

ประกาศยกเลิก ประกวดประกาศราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

7 พ.ย. 2565

ประกาศยกเลิก ประกวดประกาศราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

7 พ.ย. 2565