การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
แผนขับเคลื่อนฯ ระยะ 3 ปี 2562 - 2564.rar 301 KB .rar 250
ข้อมูลการประเมินและความเห็นจากผู้ตรวจประเมิน.rar 2,618 KB .rar 263
ผลดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ ของแต่ละหน่วยงาน.rar 2,082 KB .rar 258
ลักษณะสำคัญองค์กร.pptx 100 KB .pptx 433
ผลคะแนนการประเมินฯ 2563.jpg 109 KB .jpg 226
FeedbackReport2562_กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 179 KB .pdf 625