การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบวาระการประชุม24 มิย 63.docx 77 KB .docx 195
เอกสาร 1.pdf 560 KB .pdf 158
เอกสาร 2 รวม .docx 31 KB .docx 391
เอกสาร 3 ตอบแบบสำรวจงานบริการ dga.docx 80 KB .docx 176
เอกสาร 4 แบบสอบถามสนง กพ.pdf 4,164 KB .pdf 429
เอกสาร 5.pdf 1,131 KB .pdf 318
เอกสาร 6-1.docx 16 KB .docx 164
เอกสาร 6-2 powerpoint ติดตามการไม่เรียกสำเนาเอกสารราชการ.pptx 10,909 KB .pptx 465
เอกสาร 6-3 ร่างคู่มือ No copy.pptx 5,058 KB .pptx 426
เอกสาร 7-1 การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล.pdf 2,009 KB .pdf 205
เอกสาร 7-2 ธรรมาภิบาล.pdf 1,641 KB .pdf 191