การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รักษาความปลอดภัย ทำความสะอาด ดูแลสวน และพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1 พ.ย. 2566 125

ประกวดราคาจ้างบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

18 ต.ค. 2566 185

ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

28 มิ.ย. 2566 396

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถยนต์กระบะ

11 พ.ย. 2565 266

ประกวดราคาซื้อยานพหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน

2 พ.ย. 2565 332

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระบะ 4 ประตู)

12 ต.ค. 2565 361

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

18 ก.ย. 2565 374

ประกวดราคาจ้างบริการฯ จำนวน 4 รายการ ประจำปี งปม.2566

5 ก.ย. 2565 317

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

2 ก.ย. 2565 358

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รักษาความปลอดภัย ทำความสะอาดฯ

17 ก.ย. 2564 584

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: Media-กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กู้ยืมเงิน

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: จัดรายการสถานีวิทยุ

บริการประชาชนและสถานประกอบการ