การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

โครงการป้องป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

25 พ.ค. 2565 1

เปิดให้บริการ ทดสอบฝีมือคนหางาน เพื่อไปทำงานต่างประเทศ

5 พ.ค. 2565 37

ร่วมโครงการป้องกันและเชิดชูพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือนเมษายน 2565

26 เม.ย. 2565 24

ศึกษาดูงาน กิจกรรม เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

12 เม.ย. 2565 47

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รักษาความปลอดภัย ทำความสะอาดฯ

17 ก.ย. 2564 243

ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาดอาคารและสำนักงานทั่วไป ดูแลสนามหญ้าสวนหย่อมและต้นไม้

6 ก.ย. 2564 258

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์,จ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลสนามหญ้าสวนหย่อมและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2559

28 ก.ย. 2558 1,168

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์,จ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลสนามหญ้าสวนหย่อมและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2559

9 ก.ย. 2558 872

ประกาศผลสอบราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม

24 มิ.ย. 2558 829

ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุฝึกอบรมฯ ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

10 มิ.ย. 2558 2,241

ประกาศ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม

10 มิ.ย. 2558 713

สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1)

7 เม.ย. 2558 676

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: เจ้าของร้านแอร์บ้าน

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: จัดรายการสถานีวิทยุ

บริการประชาชนและสถานประกอบการ