การแสดงผล

+
-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ สาขา รุ่นที่ วันทดสอบ หน่วยงาน
1 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 15 ม.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร