การแสดงผล

+
-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ สาขา รุ่นที่ วันทดสอบ หน่วยงาน
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 4 24 พ.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร