การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.มหาสารคาม จัดสัมมนาสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

23 ก.พ. 2567

สนพ.มหาสารคาม ร่วมโครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

23 ก.พ. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม พร้อมใจใส่เสื้อสีม่วง ร่วมกิจกรรมถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

23 ก.พ. 2567

สนพ.มหาสารคาม ร่วมจัดกิจกรรมสวมใส่เสื้อสีม่วง เพื่อถวายความจงรักภักดี แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารรี

23 ก.พ. 2567

สนพ.มหาสารคาม ร่วมพิธีบวงสรวงแม่โพสพ งานประเพณีบุญเบิกฟ้า และกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2567

23 ก.พ. 2567

สนพ.มหาสารคาม ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม(จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือนมกราคม 2567

23 ก.พ. 2567

รับสมัครฝึกอบรม สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

31 ม.ค. 2567

รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรการซ่อมและบำรุงรักษาอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน(Drone)

31 ม.ค. 2567

สนพ.มหาสารคาม ออกตรวจให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการ และกำกับดูแลช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

31 ม.ค. 2567