การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับภาคการศึกษาในพื้นที่

1 ก.ค. 2565

จังหวัดมหาสารคามพัฒนาศักยภาพแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสถานประกอบกิจการ

1 ก.ค. 2565

โครงการป้องป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

25 พ.ค. 2565

เปิดให้บริการ ทดสอบฝีมือคนหางาน เพื่อไปทำงานต่างประเทศ

5 พ.ค. 2565

ร่วมโครงการป้องกันและเชิดชูพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือนเมษายน 2565

26 เม.ย. 2565

ศึกษาดูงาน กิจกรรม เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

12 เม.ย. 2565

ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

6 เม.ย. 2565

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ 2564

18 มี.ค. 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานสนพ.มค.(2564)

18 มี.ค. 2565