การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

9 พ.ค. 2566

รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2

11 เม.ย. 2566

รับสมัครประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2

20 ธ.ค. 2565

แผนการประเมิน งปม.2566

29 พ.ย. 2565

จังหวัดมหาสารคาม พร้อมเดินหน้าสานต่อโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ มุ่งยกระดับแรงงานฝีมือของเด็กไทย

17 พ.ย. 2565

รับสมัครฝึกอบรม ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2

8 พ.ย. 2565

รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์

31 ต.ค. 2565

ร่วมกิจกรรม “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จ.มหาสารคาม"

31 ต.ค. 2565

รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียน

28 ต.ค. 2565