การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

252 ม.10 ถ.สารคาม-บรบือ ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000  โทรศัพท์. 043- 029659 โทรสาร 043- 971330

ข้อมูลผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน :

นายรัตนะ ศรีบุรัมย์

โทรศัพท์. 043- 029659 โทรสาร 043- 971330

 

ติดต่อเรา