การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์(ฝึกในเขตพื้นที่มหาสารคามเท่านั้น จำนวน 20 คน) 30 ปกติ 9 ธันวาคม 2566 12 ธันวาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
2 การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร(ฝึกในเขตพื้นที่มหาสารคามเท่านั้น จำนวน 20 คน) 18 ปกติ 18 ธันวาคม 2566 20 ธันวาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
3 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance(ฝึกในเขตพื้นที่มหาสารคามเท่านั้น จำนวน 20 คน) 30 ปกติ 25 ธันวาคม 2566 29 ธันวาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
4 การมัดย้อมผ้า(ฝึกในเขตพื้นที่มหาสารคามเท่านั้น จำนวน 20 คน) 30 ปกติ 8 มกราคม 2567 12 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
5 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการด้านการท่องเที่ยว(ฝึกในเขตพื้นที่มหาสารคามเท่านั้น จำนวน 20 คน) 30 ปกติ 15 มกราคม 2567 19 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
6 การแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(ฝึกในเขตพื้นที่มหาสารคามเท่านั้น จำนวน 20 คน) 18 ปกติ 22 มกราคม 2567 24 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
7 การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น(ฝึกในเขตพื้นที่มหาสารคามเท่านั้น จำนวน 20 คน) 30 ปกติ 22 มกราคม 2567 26 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
8 การซ่อมและบำรุงรักษาอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน)(ฝึกในเขตพื้นที่มหาสารคามเท่านั้น จำนวน 20 คน) 30 ปกติ 5 กุมภาพันธ์ 2567 9 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
9 การทำเบเกอรี่(ฝึกในเขตพื้นที่มหาสารคามเท่านั้น จำนวน 20 คน) 30 ปกติ 12 กุมภาพันธ์ 2567 16 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
10 ทักษะด้านดิจิทัลสำหรับแรงงานยุคชีวิตวิถีใหม่(ฝึกในเขตพื้นที่มหาสารคามเท่านั้น จำนวน 20 คน) 36 ปกติ 19 กุมภาพันธ์ 2567 24 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
11 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1(ฝึกในเขตพื้นที่มหาสารคามเท่านั้น จำนวน 20 คน) 30 ปกติ 19 กุมภาพันธ์ 2567 22 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
12 การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า(ฝึกในเขตพื้นที่มหาสารคามเท่านั้น จำนวน 20 คน) 30 ปกติ 26 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
13 ช่างเสริมสวย(ฝึกในเขตพื้นที่มหาสารคามเท่านั้น จำนวน 20 คน) 30 ปกติ 4 มีนาคม 2567 8 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
14 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์(ฝึกในเขตพื้นที่มหาสารคามเท่านั้น จำนวน 20 คน) 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
15 การปักผ้าเบื้องต้น(ฝึกในเขตพื้นที่มหาสารคามเท่านั้น จำนวน 20 คน) 30 ปกติ 18 มีนาคม 2567 22 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
16 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร(ฝึกในเขตพื้นที่มหาสารคามเท่านั้น จำนวน 20 คน) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 21 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
17 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ (ฝึกในเขตพื้นที่มหาสารคามเท่านั้น จำนวน 20 คน) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 21 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
18 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ(ฝึกในเขตพื้นที่มหาสารคามเท่านั้น จำนวน 20 คน) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 21 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร