การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
25 ท่านผู้ตรวจ ชาคริตย์ เดชา นำเสนอ18.2.63.pdf 971
26 เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ.pptx 7856
27 เทคนิคการจ้างที่ปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ.zip 725
28 Datawarehouse.pptx 1244
29 การรับ-ส่งหนังสือราชการ.ppt 603
30 ฉบับปรับปรุงแนวทางพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2558 .pdf 786