การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
13 เทรนด์ตลาดแรงงานกับทางเลือกสู่ “อาชีพอิสระ” ใน Gig Economy.pdf 649
14 เอกสารนำเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติการส่งเสริมด้านแรงงาน (5 ส.ค. 64).pdf 1222
15 5. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.pdf 1772
16 ศักยภาพแรงงาน_1.pdf 2213
17 พัฒนาคน ai_2.pdf 1195
18 เกษตรไทย_5.pdf 1944
19 workforce transformation_3.pdf 1036
20 Trade War_edited _6.pdf 2554
21 FW Youth_4.pdf 967
22 Blockchain_7.pdf 2207
23 ผศ_ดร_สันติ_ProvincialWorkshop_2563.pdf 779
24 ท่านผู้ตรวจ ชาคริตย์ เดชา นำเสนอ18.2.63.pdf 921