การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
13 เทรนด์ตลาดแรงงานกับทางเลือกสู่ “อาชีพอิสระ” ใน Gig Economy.pdf 551
14 เอกสารนำเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติการส่งเสริมด้านแรงงาน (5 ส.ค. 64).pdf 1030
15 5. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.pdf 1630
16 ศักยภาพแรงงาน_1.pdf 2091
17 พัฒนาคน ai_2.pdf 1079
18 เกษตรไทย_5.pdf 1790
19 workforce transformation_3.pdf 948
20 Trade War_edited _6.pdf 2421
21 FW Youth_4.pdf 845
22 Blockchain_7.pdf 2067
23 ผศ_ดร_สันติ_ProvincialWorkshop_2563.pdf 707
24 ท่านผู้ตรวจ ชาคริตย์ เดชา นำเสนอ18.2.63.pdf 802