การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 4 ทักษะในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงพื้นที่.jpg 691
2 10 อันดับเทรนด์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร ปี 2022.jpg 1097
3 การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่.pdf 168
4 เทรนด์ IOT.png 1256
5 แรงขับเคลื่อนประเทศไทย 2022.png 702
6 เทรนด์การค้าสู่ METAVERSE.png 802
7 เผยแพร่ Infographic หัวข้อ เทคโนโลยีสะอาด Clean Tech.png 806
8 ทักษะมาแรง ของ 7 สายงาน รันวงการยุคดิสรัป ปี 2022.jpg 1280
9 1646713939480.jpg 489
10 Mckinsey.jpg 162
11 รายงานการศึกษา เรื่อง นโยบายการดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูงให้ทำงานในประเทศไทยเพื่อเพิ่มผลิตภาพและพัฒนาเศรษฐกิจไทย new.pdf 875
12 รายงานการศึกษาวิจัยแนวทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภาพแรงงานไทย.pdf 779