การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมภายใต้โครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ(ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว

26 มี.ค. 2567

การประชุม Academic Quality Management System and Harmonization of Skills Standard on Traditional Spa and Massage ภายใต้โครงการ Vocational Training Center-Networking (VCT-NET)

14 มี.ค. 2567

คณะผู้แทนจาก อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ศึกษาดูงานสาธิตการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขานวดไทย ณ สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

14 มี.ค. 2567

การประชุม Academic Quality Management System and Hamonization of Skills Standard on Traditional Spa and Massage ภายใต้โครงการ Vocational Training Center – Networking (VTC-NET)

13 มี.ค. 2567

พิธีลงนามในรายงานประเมินผลเชิงเทคนิค โครงการรับรองทักษะร่วมกัน สาขาก่อสร้าง (ก่ออิฐ/ ฉาบปูน) ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

19 ก.พ. 2567

เยี่ยมชมการฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และหารือความร่วมมือจัดฝึกอบรมให้แก่แรงงานของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

19 ก.พ. 2567

งานเสวนาระดับสูงเพื่อฉลองวันแห่งความยุติธรรมทางสังคมโลก ประจำปี 2567 (World Day of Social Justice)

15 ก.พ. 2567

ต้อนรับคณะบุคคลจากมูลนิธิ ICDL แห่งสหภาพยุโรป เพื่อหารือแนวทางในการยกระดับทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ของแรงงานไทย สู่มาตรฐานสากล

2 ก.พ. 2567

การตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคไทยในญี่ปุ่น (IM Japan)

17 ม.ค. 2567