การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567

2 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ร่วมกิจกรรมตามแผนบูรณาการความร่วมมือดูแลรักษาพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี ประจำปี พ.ศ. 2567

1 มี.ค. 2567 5

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม"ทำบุญ ตักบาตร ตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา พ.ศ. 2567 "

24 ก.พ. 2567 6

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

23 ก.พ. 2567 6

ข่าวประกวดราคา

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ประเพณีลอยกระทง ๒๕๖๖

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: รวมภาพออกฝึก

บริการประชาชนและสถานประกอบการ