การแสดงผล

+
-

ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย, พนักงานขับยานพาหนะ, พนักงานรักษาความสะอาด, พนักงานดูแลสนามหญ้าและสวนหย่อม เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์

29 ก.ย. 2559

               ด้วยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ได้ประกาศเรียกสอบราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย, พนักงานขับยานพาหนะ, พนักงานรักษาความสะอาด, พนักงานดูแลสนามหญ้าและสวนหย่อม ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ตั่งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป