การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

19 มิ.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เป็นผู้แทนกรมร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

19 มิ.ย. 2567 1

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ฯ ดอนขุนห้วย จัดฝึกอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร “การประกอบอาหารจานเด่นประจำถิ่นสู่อาหารจานดัง”

19 มิ.ย. 2567 1

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลานท่าน้ำสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

18 มิ.ย. 2567 3

ข่าวประกวดราคา

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ประเพณีลอยกระทง ๒๕๖๖

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: รวมภาพออกฝึก

บริการประชาชนและสถานประกอบการ