การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ดำเนินการตรวจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

22 พ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ดำเนินการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ หลักสูตรการประกอบอาหารว่างและขนมเพื่อประกอบอาชีพ

22 พ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

14 พ.ย. 2565 5

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

11 พ.ย. 2565 6

ข่าวประกวดราคา

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ตอนที่ 8: SDGs กับอาหารริมทาง

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: รวมภาพออกฝึก

บริการประชาชนและสถานประกอบการ