การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(รถบรรทุก)

13 ก.ย. 2565

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(จ้างเหมา)

27 ส.ค. 2565

ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย, พนักงานขับยานพาหนะ, พนักงานรักษาความสะอาด, พนักงานดูแลสนามหญ้าและสวนหย่อม เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์

29 ก.ย. 2559

สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด พนักงานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อย และพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระยะเวลาจ้าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

15 ก.ย. 2559