การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566

20 ก.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้รับการฝากฝึกในกิจการ การฝึกเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตร "ช่าง เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก"

14 ก.ย. 2566 3

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้รับการฝากฝึกในกิจการ การฝึกเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตร "ช่าง เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก"

13 ก.ย. 2566 3

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

11 ก.ย. 2566 5

ข่าวประกวดราคา

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ตอนที่ 8: SDGs กับอาหารริมทาง

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: รวมภาพออกฝึก

บริการประชาชนและสถานประกอบการ