การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

13 ก.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

12 ก.ค. 2567 3

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

11 ก.ค. 2567 4

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

11 ก.ค. 2567 4

ข่าวประกวดราคา

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ประเพณีลอยกระทง ๒๕๖๖

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: รวมภาพออกฝึก

บริการประชาชนและสถานประกอบการ