การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

22 ก.ค. 2565 187

ใบสั่งซื้อเลขที่ 72/2565

20 ก.ค. 2565 19

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ (Digital Content) เพื่อบุคลากรในทุกอาชีพ

20 ก.ค. 2565 17

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 3 งปม.2565

19 ก.ค. 2565 12

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 / 2565

27 เม.ย. 2565 48

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

7 ม.ค. 2565 112

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

11 พ.ย. 2564 125

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

11 พ.ย. 2564 130

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

9 พ.ย. 2564 132

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

28 ต.ค. 2564 142

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: การตรวจเช็คเบรกเกอร์เครื่องปรับอากาศในบ้าน

บริการประชาชนและสถานประกอบการ