การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 / 2566

18 เม.ย. 2566 9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก(ชุดเครื่องมือทำมาหากิน)โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรรานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มี.ค. 2566 19

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

16 มี.ค. 2566 22

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จำนวน 6 เดือน)

28 ก.พ. 2566 26

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 6 เดือน

28 ก.พ. 2566 37

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 / 2566

31 ม.ค. 2566 40

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

19 ธ.ค. 2565 63

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

30 พ.ย. 2565 69

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัฑ์การศึกษาจำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566

26 พ.ย. 2565 73

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

22 พ.ย. 2565 71

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 สาขาผู้บริหารงานบริการ ระดับ 1ณ บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ จำกัด

บริการประชาชนและสถานประกอบการ