การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1

23 ม.ค. 2567

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1

23 ม.ค. 2567

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4

24 ต.ค. 2566 26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย,บริการรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่, บริการดูแลต้นไม้สนามหญ้าและสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

18 ต.ค. 2566 38

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3

19 ก.ค. 2566 63

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 / 2566

18 เม.ย. 2566 96

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก(ชุดเครื่องมือทำมาหากิน)โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรรานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มี.ค. 2566 110

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

16 มี.ค. 2566 102

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จำนวน 6 เดือน)

28 ก.พ. 2566 103

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 6 เดือน

28 ก.พ. 2566 123

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 สาขาผู้บริหารงานบริการ ระดับ 1ณ บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ จำกัด

บริการประชาชนและสถานประกอบการ