การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

19 ธ.ค. 2565 22

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

30 พ.ย. 2565 29

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัฑ์การศึกษาจำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566

26 พ.ย. 2565 34

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

22 พ.ย. 2565 33

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

18 พ.ย. 2565 38

ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

31 ต.ค. 2565 46

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ประจำปีงบประมาณ 2566

19 ต.ค. 2565 58

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566

20 ก.ย. 2565 67

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

13 ก.ย. 2565 64

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

5 ก.ย. 2565 89

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

บริการประชาชนและสถานประกอบการ