การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

10 เม.ย. 2567

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1

23 ม.ค. 2567

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1

23 ม.ค. 2567

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4

24 ต.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย,บริการรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่, บริการดูแลต้นไม้สนามหญ้าและสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

18 ต.ค. 2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3

19 ก.ค. 2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 / 2566

18 เม.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก(ชุดเครื่องมือทำมาหากิน)โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรรานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มี.ค. 2566

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

16 มี.ค. 2566