การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

รูป ชื่อ-นามสุกล อีเมล หลักสูตรที่จบ ดูเพิ่มเติม
นายอำนวย - แดงด้วง - หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ พ.ศ.2545
นายนิคม - แก่นร้านหญ้า - หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ พ.ศ.2549